Principala A scrie scrisoare

» »

Licitaţia din 12 septembrie 2013 ora 12:00Comunicatul Informativ privind petrecerea licitaţiei cu strigare
         Data, locul, ora desfăşurării Licitaţiei:
12 septembrie 2013, str. Şciusev 34, MD-2001, mun. Chişinău, R. Moldova, ora 12:00.
         Descrierea obiectului expus la Licitaţie:
Bun imobil amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 august 1989, 22.
                                                            Preţul de pornire este de 5 879 026,67 MDL;
                                                            Acontul constituie 5% din preţul de pornire sau 293 951,33 MDL;
         Termenul limită de prezentare a cererilor de participare şi de transferare a acontului: 11.09.2013, ora 16:00.
         Informaţie suplimentară referitoare la licitaţie poate fi obţinută la adresa str. Şciusev 34, MD-2001, mun. Chişinău, R.M.Rechizitele băncii:
BC INVESTPRIVATBANK SA in proces de lichidare
MD85NB000000000035262801
c/f 1002600015212
Banca Nationala a Moldovei
NBMDMD2X
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK