Principala A scrie scrisoare

» »

Licitaţia din 14 noiembrie 2013 ora 12:00Comunicatul Informativ privind petrecerea licitaţiei cu strigare
·         Data, locul, ora desfăşurării Licitaţiei:
14 noiembrie 2013, str. Şciusev 34, MD-2001, mun. Chişinău, R. Moldova, ora 12:00.
·         Descrierea obiectului expus la Licitaţie:
       49 terenuri, modul de folosinţă – agricol, amplasate pe adresa: R-l Orhei, sat. Brăviceni extravilan
                                             Preţul de pornire este de 400 000,00 MDL;
                                             Acontul constituie 5% din preţul de pornire sau 20 000,00 MDL;
·         Termenul limită de prezentare a cererilor de participare şi de transferare a acontului: 13.11.2013, ora 16:00.
·         Informaţie suplimentară referitoare la licitaţie poate fi obţinută la adresa str. Şciusev 34, MD-2001, mun. Chişinău, R.M.
Rechizitele bancare: Beneficiar:  BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare, Banca Beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei, Codul Băncii: NB MDMD2X, CONT: 35262801, C/F. 1002600015212.
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK