Principala A scrie scrisoare

» »

Licitaţia din 25 februarie 2014 ora 12:00Comunicatul Informativ privind petrecerea licitaţiei cu strigare
         Data, locul, ora desfăşurării Licitaţiei:
25 februarie 2014, str. Şciusev 34, MD-2001, mun. Chişinău, R. Moldova, ora 12:00.
         Descrierea obiectului expus la Licitaţie:
Casă de locuit amplasată pe adresa: mun. Chişinău, or. Vadul lui Vodă, str. Luceafărul, 7
                                                     Preţul de pornire este de 39 963,18 MDL;
                                                     Acontul constituie 5% din preţul de pornire sau 1 998,16 MDL;
         Termenul limită de prezentare a cererilor de participare şi de transferare a acontului: 24.02.2014, ora 16:00.
         Informaţie suplimentară referitoare la licitaţie poate fi obţinută la adresa str. Şciusev 34, MD-2001, mun. Chişinău, R.M.Rechizitele băncii:
BC INVESTPRIVATBANK SA in proces de lichidare
MD85NB000000000035262801
c/f 1002600015212
Banca Nationala a Moldovei
NBMDMD2X
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK