Principala A scrie scrisoare

» »

Licitaţia din 30 decembrie 2013 ora 13:00Comunicatul Informativ privind petrecerea licitaţiei cu strigare
         Data, locul, ora desfăşurării Licitaţiei:
30 decembrie 2013, str. Şciusev 34, MD-2001, mun. Chişinău, R. Moldova, ora 13:00.
         Descrierea obiectului expus la Licitaţie:
Încâpere, modul de folosinţă nelocativă, amplasată pe adresa: R-l Ungheni, or. Ungheni, str. Romană, 112
                                      Preţul de pornire este de 398 704.40 MDL;
                                      Acontul constituie 5% din preţul de pornire sau 19 935,22 MDL;
         Termenul limită de prezentare a cererilor de participare şi de transferare a acontului: 27.12.2013, ora 16:00.
         Informaţie suplimentară referitoare la licitaţie poate fi obţinută la adresa str. Şciusev 34, MD-2001, mun. Chişinău, R.M.Rechizitele băncii:
BC INVESTPRIVATBANK SA in proces de lichidare
MD85NB000000000035262801
c/f 1002600015212
Banca Nationala a Moldovei
NBMDMD2X
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK