Principala A scrie scrisoare

» »

Licitaţia din 12 noiembrie 2014 (12:00)Comunicatul Informativ privind petrecerea licitaţiei cu strigare
·         Data, locul, ora desfăşurării Licitaţiei:
12 noiembrie 2014, str. Şciusev 34, MD-2001, mun. Chişinău, R. Moldova, ora 12:00.
·         Descrierea obiectului expus la Licitaţie:
  • Valoari Mobiliare (VM):
o  Emitent – SA „Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei”
o  Clasa şi numărul de înregistrării de stat a VM – clasa I, MD14VALO1009
o  Numărul şi tipul VM – 1 acţiune ordinară nominativă
                                               Preţul de pornire este de 11 158,75MDL;
                                               Acontul constituie 5% din preţul de pornire sau 557,94 MDL;
·         Termenul limită de prezentare a cererilor de participare şi de transferare a acontului: 11.11.2014, ora 16:00.
·         Informaţie suplimentară referitoare la licitaţie poate fi obţinută la adresa str. Şciusev 34, MD-2001, mun. Chişinău, R.M.
Rechizitele bancare: Beneficiar:  BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare, Banca Beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei, Codul Băncii: NB MDMD2X, CONT: 35262801, C/F. 1002600015212.
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK