Principala A scrie scrisoare

» »

Licitaţia din 12 noiembrie 2014 (12:00)Comunicatul Informativ privind petrecerea licitaţiei cu strigare
         Data, locul, ora desfăşurării Licitaţiei:
12 noiembrie 2014, str. Şciusev 34, MD-2001, mun. Chişinău, R. Moldova, ora 12:00.
         Descrierea obiectului expus la Licitaţie:
  • Valoari Mobiliare (VM):
o  Emitent SA Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei
o  Clasa şi numărul de înregistrării de stat a VM clasa I, MD14VALO1009
o  Numărul şi tipul VM 1 acţiune ordinară nominativă
                                               Preţul de pornire este de 11 158,75MDL;
                                               Acontul constituie 5% din preţul de pornire sau 557,94 MDL;
         Termenul limită de prezentare a cererilor de participare şi de transferare a acontului: 11.11.2014, ora 16:00.
         Informaţie suplimentară referitoare la licitaţie poate fi obţinută la adresa str. Şciusev 34, MD-2001, mun. Chişinău, R.M.Rechizitele băncii:
BC INVESTPRIVATBANK SA in proces de lichidare
MD85NB000000000035262801
c/f 1002600015212
Banca Nationala a Moldovei
NBMDMD2X
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK