Principala A scrie scrisoare

» »

Licitaţia din 24 februarie 2014 ora 12:00Comunicatul Informativ privind petrecerea licitaţiei cu strigare
         Data, locul, ora desfăşurării Licitaţiei:
24 februarie 2014, str. Şciusev 34, MD-2001, mun. Chişinău, R. Moldova, ora 12:00.
         Descrierea obiectului expus la Licitaţie:
       Complex de construcţii cu teren aferent, amplasate r-l Căuşeni, or. Căuşeni, str. Mateevici, 35.
                                                Preţul de pornire este de 1 224 446.76 MDL;
                                                Acontul constituie 5% din preţul de pornire sau 61 222,34 MDL.
         Termenul limită de prezentare a cererilor de participare şi de transferare a acontului: 21.02.2014, ora 16.00.
         Informaţie suplimentară referitoare la licitaţie poate fi obţinută la adresa str. Şciusev 34, MD-2001, Chişinău, R.M.Rechizitele băncii:
BC INVESTPRIVATBANK SA in proces de lichidare
MD85NB000000000035262801
c/f 1002600015212
Banca Nationala a Moldovei
NBMDMD2X
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK