Principala A scrie scrisoare

» »

Licitaţia din 12 martie 2014 ora 12:00Comunicatul Informativ privind petrecerea licitaţiei cu strigare
         Data, locul, ora desfăşurării Licitaţiei:
12 martie 2014, str. Şciusev 34, MD-2001, mun. Chişinău, R. Moldova, ora 12:00.
         Descrierea obiectului expus la Licitaţie:
Casă de locuit amplasată pe adresa: mun. Chişinău, com. Ciorescu, str. Lunii, 8, teren aferent cu suprafaţă de 0,0946 ha. foto1, foto2, foto3, foto4, foto5
                                           Preţul de pornire este de 167 436,72 MDL
                                           Acontul constituie 5% din preţul de pornire sau 8 371,84 MDL.
         Termenul limită de prezentare a cererilor de participare şi de transferare a acontului: 11.03.2014, ora 16.00.
         Informaţie suplimentară referitoare la licitaţie poate fi obţinută la adresa str. Şciusev 34, MD-2001, Chişinău, R.M.Rechizitele băncii:
BC INVESTPRIVATBANK SA in proces de lichidare
MD85NB000000000035262801
c/f 1002600015212
Banca Nationala a Moldovei
NBMDMD2X
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK