Principala A scrie scrisoare

»

PROCEDURA DE TRANSFER A DATORIILORPROCEDURA DE TRANSFER A DATORIILOR PERSOANELOR FIZICE DE LA BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. ÎN PROCES DE LICHIDARE LA BANCA DE ECONOMII S.A.

I ETAPĂ
     Deponentul-persoană fizică va primi avizul recomandat de confirmare a datoriilor (în cazul în care nu l-a primit până în prezent) la una dintre subdiviziunile separate ale băncii la care a deschis cont - subdiviziunile teritoriale ale BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. in proces de lichidare:centrala băncii, filiale, reprezentanţe.
 
II ETAPĂ
     Deschiderea conturilor destinate transferurilor mijloacelor băneşti de la BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. in proces de lichidare se va efectua în baza avizelor recomandate, eliberate deponenţilor-persoane fizice de către lichidatorul BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. in proces de lichidare şi în baza buletinului de identitate al deponentului persoană fizică.
      La deschiderea conturilor destinate transferurilor mijloacelor băneşti de la BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. in proces de lichidare prin persoane terţe, suplimentar este necesar de prezentat copia buletinului de identitate al deponentului-persoană fizică autentificată de notar şi procura eliberată in conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.
      Deponentul-persoană fizică va completa o cerere de deschidere a contului în Banca de Economii S.A. la una din filialele acesteia :
Sectorul Centru:            
Reprezentanţa nr. 1/0165, bd. Ştefan cel Mare nr. 130, tel: 22-40-07;
Reprezentanţa nr. 1/071, şos. Hînceşti nr. 53 A, tel: 73-17-61;
Sectorul Buiucani:
Reprezentanţa nr. 1/0145, Calea Ieşilor nr. 3, tel: 74-33-11;
Sectorul Riscani:
Reprezentanţa nr. 1/086, bd. Moscova nr. 9/1, tel: 49-87-56;
Sectorul Ciocana:
Reprezentanţa nr. 1/0135, bd. Mircea cel Batrin 23, tel: 48-96-13;
Sectorul Botanica:
Reprezentanţa nr. 1/0155, bd. Dacia 49/10, tel: 66-44-11.
 
Filiala 2 Anenii Noi, str. 31 August nr.1. tel.: 265/24168
Filiala 10 Bălţi,  31 August 1989 nr. 20 B, tel.: 231/29270
Filiala 14 Soroca, Alexandru cel Bun, 19, tel.: 230/ 22242
Filiala 18 Cauşeni,  str. M.Eminescu, 16, tel.: 243/23256
Filiala 19 Cahul, str. B.P. Hajdeu 11 a, tel.:299/27846
Filiala 22 Cimişlia, str.Decebal, 15, tel.:241/24260
Filiala 24 Comrat, str.Pobeda, 46, tel.:298/22369
Filiala 27 Edineţ, str.Independenţei, 110, tel.:246/23443
Filiala 31 Hînceşti, str.Mihalcea Hîncu, 127 A, tel.:269/21002/23469
Filiala 32 Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 92, tel.:268/21833/21870
Filiala 36 Orhei, str.Vasile Lupu, 50, tel.:235/21597
Filiala 37 Rezina, str.27 august, 46, tel.:254/22547
Filiala 44 Teleneşti, str.31 august, 2, tel.:258/23405
Filiala 46 Ungheni, str.Naţională, 33, tel.:236/20625/22137
     De asemenea, deponenţii-persoane fizice vor putea depune cereri similare şi respectiv deschide conturi la sediul central al BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. in proces de lichidare pe adresa: str. Şciusev nr. 34.
După deschiderea contului în Banca de Economii S.A. destinat transferurilor mijloacelor băneşti de la BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. in proces de lichidare, deponentul-persoană fizică va primi un înscris cu datele de identificare ale contului. Acesta, în scopul efectuării transferului respectiv, urmează a fi prezentat la subdiviziunea BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. in proces de lichidare, la care a fost primit avizul recomandat

III ETAPĂ
      Deponentul-persoană fizică va transfera mijloacele băneşti de la BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. in proces de lichidare la Banca de Economii S.A. după cum urmează:
-          va depune o cerere-confirmare la subdiviziunea teritorială, care a eliberat avizul BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. in proces de lichidare privind transferarea datoriilor băncii, pentru fiecare valută în parte, după caz - MDL, USD sau EUR;
-          în cazul depunerii cererii-confirmare de către o terţă persoană, aceasta va fi admisă doar în baza procurii, actului de moştenire şi a altor documente conform legislaţiei în vigoare;
-           va prezenta operatorului de la ghişeu din cadrul BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. in proces de lichidare înscrisul cu datele de identificare ale contului eliberat de către Banca de Economii S.A.;
-          va prezenta la BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. in proces de lichidare libretul de depuneri şi/sau cardul bancar care vor fi retrase de către operatorul de la ghişeu al băncii în cazul în care deponentul-persoană fizică dispune de acestea;
-          transferul către Banca de Economii S.A. va fi efectuat doar în cazul în care clientul a semnat pe avizul recomandat (exemplarul băncii) precum că este de acord cu sumele indicate în acesta.
      Deponentul-persoană fizică va primi al doilea exemplar al cererii-confirmare cu ştampila băncii şi semnătura operatorului-executor al băncii, fapt ce va confirma efectuarea transferului mijloacelor băneşti de la BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. in proces de lichidare la contul deschis de deponentul-persoană fizicăla Banca de Economii S.A. Mijloacele băneşti transferate la Banca de Economii S.A. vor fi disponibile deponentului în decurs de 2-3 zile lucrătoare.

Programul de lucru cu clienţii al subdiviziunilor teritoriale ale BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. in proces de lichidare: luni vineri / 9.00-16.00.
 

 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK