Principala A scrie scrisoare

»

Activitatea de filantropie şi sponsorizare
Practica comunităţii mondiale şi tradiţiile filantropice promovate de corporaţiile internaţionale şi marile bănci din lume au demonstrat cu certitudine necesitatea promovării filantropiei la toate nivelele societăţii. Instituţiile financiare din Republica Moldova, printre care şi BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. se implică tot mai mult în activitatea de filantropie şi sponsorizare.

Activitatea de filantropie şi sponsorizare a BC INVESTPRIVATBANK S.A  în anul 2007 s-a desfăşurat sub deviza "Să-i ajutăm pe cei mai trişti ca noi".

În anul 2007 Banca a oferit donaţii şi a organizat diverse programe de susţinere financiară a instituţiilor şi persoanelor fizice Direcţiile prioritare de desfăşurare a activităţii filantropice cuprind: activitatea culturală, educaţională, proiecte civice şi de asistenţă socială, toate acestea fiind îndreptate în scopul susţinerii copiilor, tineretului, invalizilor, veteranilor pentru promovarea potenţialului uman, activităţilor culturale, dezvoltarea ştiinţei şi educaţiei.

Banca a susţinut financiar prin diverse programe invalizii, copiii orfani, tinerele talente, cultura şi ştiinţa, reprezentaţi de următoarele organizaţii şi instituţii;

 • Şcoala-Internat din oraşul Rezina;
 • Asociaţia pentru ajutorarea copiilor cu dificultăţi din Republica Moldova;
 • Liceul Onisifor Ghibu din sectorul Buiucani, Chişinău;
 • Societatea Invalizilor din municipiul Chişinău;
 • Consiliul Veteranilor din sectorul Centru, municipiul Chişinău;
 • Liga de combatere a epilepsiei din Republica Moldova".

Banca a acordat o atenţie deosebită şi activităţii de binefacere bazată pe sponsorizarea directă a instituţiilor şi desfăşurării evenimentelor socio-culturale, dintre care menţionăm:

 • susţinerea financiară a reconstruirii Mănăstirii Curchi din raionul Orhei;
 • sponsor principal al Sălii cu Orgă pentru organizarea şi desfăşurarea diferitor concerte simfonice socio-culturale, precum şi pentru susţinerea financiară în alte scopuri necesare;
 • sponsorizarea organizării concertelor cu ocazia Hramului mun. Chişinău şi Hramului  oraşului Orhei;
 • sponsorizarea "Comitetului Paralympic al Republicii Moldova" pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive dedicate Zilei Internaţionale a Invalizilor;
 • susţinerea financiară a proiectului organizat de către Asociaţia Obştească "Presstar" pentru desfăşurarea concertului cu participarea lui Ion Suruceanu şi Mihai Dolgan.


 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK