Principala A scrie scrisoare

» » » »

Bilantul contabil la 31 decembrie 2007ACTIVE X
Mijloace banesti in numerar 48 462 379
Mijloace banesti datorate de banci 222 483 090
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace benesti datorate de banci 644 193
Mijloace banesti datorate de banci, net 221 838 897
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei 127 291 109
Mijloace plasate overnight 0
Hartii de valoare
Hartii de valoare cumparate pentru vanzare 2 403 148
Hartii de valoare investitionale 8 079 558
Minus reduceri pentru pierderi la hirtii de valoare investitionale 128 229
Total hartii de valoare 10 354 477
Credite si cerinte privind leasingul financiar X
Credite 653 606 306
Cerinte privind leasingul financiar 0
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite 18 569 183
Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net 635 037 123
Mijloace fixe, net 24 636 777
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita 19 127 830
Alta avere imobila 0
Alte active 14 303 045
Minus reduceri pentru pierderi la alte active 179 333
Alte active nete 14 123 712
Total active 1 100 872 304
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR X
OBLIGATIUNI X
Depozite fara dobanda X
Mijloace banesti datorate bancilor 458 800
Depozite ale persoanelor fizice 15 260 973
Depozite ale persoanelor juridice 11 609 763
Total depozite fara dobanda 27 329 536
Depozite cu dobanda X
Mijloace banesti datorate bancilor 156 062 200
Depozite ale persoanelor fizice 499 137 533
Depozite ale persoanelor juridice 236 281 406
Total depozite cu dobanda 891 481 139
Total depozite 918 810 675
Hartii de valoare vandute cu rascumparare ulterioara 0
Imprumuturi overnight 0
Alte imprumuturi 43 829 800
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita 9 651 787
Alte obligatiuni 11 378 937
Datorii subordonate 0
Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale 146 673
Total obligatiuni 983 817 872
Capital actionar X
Actiuni X
Actiuni ordinare plasate 87 600 000
Actiuni preferentiale plasate 2 400 000
Minus: Actiuni de tezaur 0
Total actiuni in circulatie 90 000 000
Surplus de capital 0
Capital de rezerva 2 029 051
Rezerve privind reevaluarea activelor 2 817 909
Alte rezerve 0
Profit nedistribuit 22 207 472
Total capitalul actionar 117 054 432
Total obligatiuni si capital actionar 1 100 872 304
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK