Principala A scrie scrisoare

» » » »

Bilantul contabil la 31 decembrie 2006ACTIVE X
Mijloace banesti in numerar 24 764 112
Mijloace banesti datorate de banci 163 042 966
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei 37 455 277
Mijloace plasate overnight 0
Hartii de valoare
Hartii de valoare cumparate pentru vanzare 1 636 297
Hartii de valoare investitionale 116 250
Total hartii de valoare 1 752 547
Credite si cerinte privind leasingul financiar X
Credite 336 839 641
Cerinte privind leasingul financiar 0
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite 7 742 214
Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net 329 097 427
Mijloace fixe, net 19 521 685
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita 11 406 704
Alta avere imobila 55 000 000
Alte active 6 085 471
Total active 648 126 189
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR X
OBLIGATIUNI X
Depozite fara dobanda X
Mijloace banesti datorate bancilor 459 325
Depozite ale persoanelor fizice 3 737 672
Depozite ale persoanelor juridice 8 136 279
Total depozite fara dobanda 12 333 276
Depozite cu dobanda X
Mijloace banesti datorate bancilor 118 146 600
Depozite ale persoanelor fizice 224 279 572
Depozite ale persoanelor juridice 126 249 527
Total depozite cu dobanda 468 675 699
Total depozite 481 008 975
Hartii de valoare vandute cu rascumparare ulterioara 0
Imprumuturi overnight 10 000 000
Alte imprumuturi 27 226 250
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita 4 492 774
Alte obligatiuni 15 084 076
Datorii subordonate 0
Total obligatiuni 537 812 075
Capital actionar X
Actiuni X
Actiuni ordinare plasate 87 600 000
Actiuni preferentiale plasate 2 400 000
Minus: Actiuni de tezaur 0
Total actiuni in circulatie 90 000 000
Surplus de capital 0
Capital de rezerva 1 549 364
Rezerve privind reevaluarea activelor 2 817 909
Alte rezerve 0
Profit nedistribuit 15 946 841
Total capitalul actionar 110 314 114
Total obligatiuni si capital actionar 648 126 189
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK