Principala A scrie scrisoare

» » »

Raport anual, 2002Raport Anual privind activitatea BC INVESTPRIVATBANK  în anul 2002


BC INVESTPRIVATBANK
Aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor BC INVESTPRIVATBANK 
Raport Anual privind activitatea BC INVESTPRIVATBANK  în anul 2002
Chişinău, 2003


Stimati Acţionari, Clienţi şi Colegi

Raportul anual pe care ţin sa Vi-l prezint in continuare, reflectă rezultate financiare  ale Băncii in anul 2002, rezultate cu care ne mândrim şi care au consecinţa directă asupra imbunataţirii  imaginei si poziţiei Băncii in rândul competitorilor. 


Pentru Banca Comercială Investprivatbank 2002 a fost un an al consolidării si afirmării sale, o perioada in care a reuşit sa imbine creşterea cantitativă cu imbunatăţiri calitative notabile, in pofida faptului, că Banca a devenit complet operaţionala doar în a doua jumătate a anului, dupa ce a re-obţinut licenta de tip B.
In anul încheiat activele Băncii au inregistrat o majorare faţă de perioada gestionară precedentă de 3,6 ori.  In rezultatul emisiei suplimentare de acţiuni, Banca a reuşit sa-şi fortifice poziţiile sale, dublându-şi acest indicator. Mijloacele atrase sub formă de depuneri au inregistrat o majorare de 7 ori faţă de anul 2001.Ca urmare a creşterii indicatorilor numiţi, rentabilitatea activelor medii (ROAA) a atins 3,69% , iar  rentabilitatea capitalurilor medii (ROAE) a atins 7,09% .

A fost depus un insemnat efort întru implementarea obiectivelor strategice pe care ni le-am propus. Am inregistrat un progres important în dezvoltarea infrastructurii interne, obiectivul final fiind acela, de a oferi clienţtilor noştri servicii cu accent sporit pe calitate, prin lansarea şi aplicarea în practica a  conceptului tratării individuale a fiecarui client al Băncii. Strategia noastra, orientata spre client, presupune cunoasterea clienţilor si necesitaţilor acestora, precum şi anticiparea cerinţelor clienţilor,  şi satisfacerea lor cât mai complexă şi mai adecvată.

Ca rezultat, numarul de clienţi ai Băncii  s-a majorat in anul 2002, fiind deschise peste 1500 de conturi noi, suplimentar la conturile deschise anterior.

In cursul anului 2002 portofoliul de credite al Băncii a constituit 106,7 mil. lei, ceia ce reprezintă o majorare de 3,3 ori faţă de perioada gestionară precedentă. Calitatea creditelor s-a imbunatăţit substanţial, in special ca urmare a perfecţionarii procedurilor de creditare si a gestiunii riscului. Astfel, dacă în anul 2001 din  portofoliul de 35,8 mil. lei, fondul de risc constituia 12,2%, atunci in 2002 din  portofoliu de 106,7 mil. lei, fondul de risc constituie 4,3%.

Conform Strategiei si Planului de afaceri serviciile retail banking au reprezentat o prioritate pentru anul 2002 si vor fi o prioritate si in viitor, deoarece aceasta zona de activitate are potentialul de dezvoltare cel mai ridicat. Din produsele noi lansate de Banca in anul care a trecut,  majoritatea au aparţinut zonei retail (diferite tipuri de depuneri), iar clientii le-au apreciat din plin. Astfel, numarul persoanelor care au optat pentru constituirea de depozite s-a marit de 5 ori faţă de perioada precedentă.

Serviciile corporate banking au reprezentat intotdeauna activitatea centrală a Băncii, aceasta obţinând noi dimensiuni in anul 2002. In prezent Banca administreaza circa 800 de conturi  ale persoanelor juridice si finanţeaza circa 100 de proiecte de investiţii in sectorul real al economiei in scopul sporirii contribuţiei Băncii in procesul de restructurare a economiei ţarii. In cadrul segmentului de clienţi corporativi, IMM-urile au beneficiat de o atenţie deosebită in anul care a trecut.

Banca a depus eforturi prin activitatea de susţinere a proiectelor companiilor locale pe plan internaţional. In 2002, Investprivatbank a finalizat tranzacţii de comerţ exterior in valoare de aproape 2 mil.lei.
Anul care a trecut e remarcant şi prin faptul, că Banca a facut primii paşi spre extinderea reţelei sale teritoriale. A fost deschisa prima filiala a Băncii in centrul capitalei şi s-au inceput lucrarile de construcţie si amenajare a incă două filiale tot in raza municipiului Chişinau: una in sectorul Buicani si alta in sectorul Rascani. Au fost amenajate si date in exploatare trei puncte de lucru, care presteaza servicii de casă populaţiei.
In rezultat, am reuşit sa incheiem exercitiul financiar 2002 cu un profit ce depaşeşte de 4 ori nivelul anului precedent.

In anul ce a trecut, echipa noastra a demonstrat încă odată, că are o mare experienţa si capacitate de cunoaştere a pieţei din Moldova. Toate realizarile atinse au necesitat munca si eforturi mari din partea  managementului si  personalului. In consecinţa, multumim fiecarui angajat  al Băncii pentru contribuţia sa la succesele inregistrate si pentru eforturile depuse întru prosperarea instituţiei noastre.
Consolidarea poziţiei pe piaţa bancară locală, inceputul extinderii teritoriale a Băncii, creşterea considerabila a numarului de clienţi, imbunataţirea excelenţei operaţionale şi accentuarea caracterului de bancă universală, reprezintă numai o parte din provocarile cărora le vom face faţa zi de zi cu profesionalism, dedicaţie si capacitate de inovaţie si creaţie.

Facem tot posibilul ca in perspectivă Banca să fie perceputa ca:
  • O companie puternică si cu profitabilitate stabilă.
  • O instituţie financiară orientată spre necesitaţile clientului.
  • O companie bine condusă si inovatoare, ce manifestă inteligentă, creativitate si rapditate in lansarea de noi produse.
  • O companie cu o ţinuta  de integritate si conformitate pe piaţa bancară, partener de afaceri fidel.
  • O companie atractivă pentru investitori, clienti,  acţionari si angajati.
Doresc sa multumesc fiecarui client al Băncii  pentru increderea acordata instituţiei noastre in anul 2002 si sa-mi exprim speranţa că relaţia noastra va genera in urmatorii ani un parteneriat avantajos pentru ambele părţi. Astazi, putem afirma că Banca a dovedit, că dispune de o echipa puternică si capacitati de partener sigur, fapt care creează premisele unor afaceri prospere.

Presedintele Comitetului Director
Ivan Chirpalov

 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK