Principala A scrie scrisoare

»

Stirea de la 07.04.2023LICITAŢII CURENTE

BC "Investprivatbank" SA în proces de lichidare Vă informează despre desfăşurarea pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23, a licitaţiilor "cu strigare", după cum urmează

  1. Casa de locuit individuală (nr. cadastral: 6201111.012.01, suprafaţa la sol 115,0 m.p.); construcţie accesorie (nr. cadastral: 6201111.012.02, suprafaţa la sol 15,6 m.p.); construcţie accesorie (nr. cadastral: 6201111.012.03, suprafaţa la sol 15,6 m.p.); construcţie accesorie (nr. cadastral: 6201111.012.04, suprafaţa la sol 6,5 m.p.); teren aferent (nr. cadastral: 6201111.012 suprafaţa 0,097 ha), amplasat pe adresa: r-nul Ocniţa, or. Ocniţa, str. Ion Soltîs, 1/A. Preţul de expunere este de - 291 019 lei RM. Data petrecerii licitaţiei - 28 aprilie 2023 ora 10:30.

    Casa de locuit individuală

  2. Bunuri imobile la un lot unic constituit din încăperi locative: apartamentul nr.1 cu suprafaţa de 51,50m2, cu nr. cadastral 0100516.253.01.001; cu suprafaţa de 54,60m2, nr. cadastral 0100516.253.01.002; cu suprafaţa de 60,80m2, nr. cadastral 0100516.253.01.003; cu suprafaţa de 52,50m2, nr. cadastral 0100516.253.01.004; cu suprafaţa de 69,30m2, nr. cadastral 0100516.253.01.006; cu suprafaţa de 53,50 m2, nr. cadastral 0100516.253.01.007; cu suprafaţa de 53,00 m2, nr. cadastral 0100516.253.01.008 - toate amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. E. Coca, 7. Incăpere locativă cu suprafaţa de 51,60 m2, nr. cadastral 0100516.106.01.004 amplasată pe adresa: mun. Chişinău, str. E. Coca, 7a.”. Preţul de expunere a întregului lot este de 6 748 750.23 lei. Data petrecerii 28 aprilie 2023, ora 11:30.In calitate de participanţi sunt admise băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare, companii de leasing, persoane fizice şi juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajiăti.


Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

  1. Să achite acontul lotului prin virament sau să prezinte garanţie bancară emisă de bănci licenţiate în suma acontului;

  2. Să achite Taxa de participare. Termenul limită de prezentare a cererilor de participare, de achitare a acontului şi taxei de participare este 27 aprilie 2023, ora 1600. Pasul licitaţiei: - 5% din preţul de expunere - în cazul în care preţul de expunere a bunului la licitaţie este mai mic de 1 mil lei; 3% din preţul de expunere - în cazul în care preţul de expunere a bunului la licitaţie este între 1 mil şi 5 mil lei; 2% din preţul de expunere - în cazul în care preţul de expunere a bunului la licitaţie este mai mare de 5 mil lei. Taxa de participare: pentru bunurile expuse la licitaţie la un preţ de până la 1 milion lei, inclusiv: persoane fizice – 200 lei; persoanele juridice – 300 lei; pentru bunurile expuse la licitaţie la un preţ mai mare de 1 milion lei: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice - 500 lei. Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din preţul de expunere (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vânzare a bunului licitat). Termenul limită de prezentare a cererilor de participare, de achitare a acontului şi taxei de participare este 27 aprilie 2023, ora 16:00.

Doritorii să participe la licitaţie sunt obligaţi să prezinte până la data de 27 aprilie 2023 ora 16:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23 următoarele documente: cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului); documentul de plată care confirmă depunerea acontului şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate; copiile actelor care certifică identitatea (certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al administratorului şi reprezentantului); procura autentificată notarial, care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, actele de predare-primire, etc.; hotărârea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia; semnarea acordului de confidenţialitate; declaraţia cu privire la provenienţa mijloacelor financiare care se intenţionează se le utilizeze pentru cumpărarea datoriei debitoare respective; declaraţia cu privire la afiliere cu debitor/debitor-gajist/fidejusor in cadrul datoriei debitoare respective.

Informaţie suplimentare referitoare la licitaţiile anunţate poate fi obţinută de pe site-ul băncii - www.ipb.md, sau pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, 23. Informaţia de contact: tel: 022 253-855 / 067218089 / 069068275.

« A trece in compartiment

«  Inapoi la lista noutatilor
 

© 1994-2023 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK