Principala A scrie scrisoare

»

Stirea de la 01.07.2022LICITAŢII CURENTE

Prin prezenta, BC "Investprivatbank" SA în proces de lichidare Vă informează despre desfăşurarea pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23, a licitaţiilor "cu strigare", după cum urmează

  1. Casa de locuit individuală (nr. cadastral: 6201111.012.01, suprafaţa la sol 115,0 m.p.); construcţie accesorie (nr. cadastral: 6201111.012.02, suprafaţa la sol 9,0 m.p.); construcţie accesorie (nr. cadastral: 6201111.012.03, suprafaţa la sol 15,6 m.p.); construcţie accesorie (nr. cadastral: 6201111.012.04, suprafaţa la sol 6,5 m.p.); teren aferent (nr. cadastral: 6201111.012 suprafaţa 0,097 ha), amplasat pe adresa: r-nul Ocniţa, or. Ocniţa, str. Ion Soltîs, 1/A. Preţul de expunere este de - 376 100,00 lei RM. Data petrecerii licitaţiei - 22 iulie 2022 ora 10:30.

  2. Datorie debitoare - creditul acordat persoanei fizice, reăedinţa: mun. Chişinău, scadent 04.03.2010, asigurat cu imobile locative în mun. Chişinău, sect. Buiucani. Suma de bază constituie 5 249 999.98 lei (dobânzile aferente creditului constituie 2 955 789.42 lei). Preţul de expunere este de 3 780 000,00 lei. Data petrecerii licitaţiei - 22 iulie 2022, ora 11:30.

  3. Datoria debitoare - creditul acordat persoanei fizice reăedinţa: mun. Chişinău. Suma de bază constituie 5 328 261.47 lei (dobânzile aferente creditului constituie 282 473.57 lei), scadent 09.05.2014, neasigurat. Preţul de expunere este de 383 635 lei RM. Data petrecerii licitaţiei - 22 iulie 2022, ora 12:30.

In calitate de participanţi sunt admise băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare, companii de leasing, persoane fizice ăi juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajiăti.


Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul lotului prin virament sau să prezinte garanţie bancară emisă de bănci licenţiate în suma acontului;

2. Să achite Taxa de participare. Termenul limită de prezentare a cererilor de participare, de achitare a acontului și taxei de participare este 21 iulie 2022, ora 16:00. Pasul licitaţiei: - 5% din preţul de expunere - în cazul în care preţul de expunere a bunului la licitaţie este mai mic de 1 mil lei; 3% din preţul de expunere - în cazul în care preţul de expunere a bunului la licitaţie este între 1 mil ăi 5 mil lei; Taxa de participare: pentru bunurile expuse la licitaţie la un preţ de până la 1 milion lei, inclusiv: persoane fizice - 200 lei; persoanele juridice - 300 lei; pentru bunurile expuse la licitaţie la un preţ mai mare de 1 milion lei: persoanele fizice - 300 lei, persoanele juridice - 500 lei. Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din preţul de expunere (pentru instituţiile de stat se acceptă ăi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vânzare a bunului licitat).

Doritorii să participe la licitaţie sunt obligaţi să prezinte până la data de 21 iulie 2022 ora 16:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23 următoarele documente: cererea de participare la licitaţie (care se întocmește la bancă conform modelului); documentul de plată care confirmă depunerea acontului ăi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate; copiile actelor care certifică identitatea (certificatul de înregistrare ăi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al administratorului și reprezentantului); procura autentificată notarial, care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele și pe contul persoanei juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, actele de predare-primire, etc.; hotărârea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare ăi împuternicirile acesteia; semnarea acordului de confidenţialitate; declaraţia cu privire la provenienţa mijloacelor financiare care se intenţionează se le utilizeze pentru cumpărarea datoriei debitoare respective; declaraţia cu privire la afiliere cu debitor/debitor-gajist/fidejusor in cadrul datoriei debitoare respective.

Informaţie suplimentare referitoare la licitaţiile anunţate poate fi obţinută de pe site-ul băncii - www.ipb.md, sau pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, 23. Informaţia de contact: tel: 022 253-855 / 373 67 218 089

« A trece in compartiment

«  Inapoi la lista noutatilor
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK