Principala A scrie scrisoare

»

Stirea de la 06.05.2022Achizitii curente

BC „Investprivatbank” SA în proces de lichidare anunță despre organizarea licitației cu strigare, care va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 23. Bunurile expuse la licitație sunt:

  1. Bun imobil constituit din: Casa de locuit individuală (nr. cadastral: 6201111.012.01, suprafața la sol 115,0 m.p.);construcție accesorie (nr. cadastral: 6201111.012.02, suprafața la sol 9,0 m.p.);construcție accesorie (nr. cadastral: 6201111.012.03, suprafața la sol 15,6 m.p.);construcție accesorie (nr. cadastral: 6201111.012.04, suprafața la sol 6,5 m.p.); teren aferent (nr. cadastral: 6201111.012 suprafața 0,097 ha), amplasat pe adresa: r-nul Ocnița, or. Ocnița, str. Ion Soltîs, 1/A. Licitația va avea loc la data de 27 mai 2022, ora 1130. Prețul de pornire 376 100,00 MDL.

  2. Datoria debitoare a persoanei fizice, reședința: mun. Chişinău scadent 09.05.2014, neasigurat, suma de bază constituie 5 328 261.47 lei (dobânzile aferente creditului constituie 282 473.57 lei). Licitația va avea loc la data de 27 mai 2022, ora 1230.Prețul de expunere este de 479 543.53 lei.

In calitate de participanți sunt admise băncile comerciale, organizații de microfinanțare, companii de leasing, persoane fizice și juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajiști. Pentru a participa la licitație participanții sunt obligați:1.Să achite acontul lotului la care vrea să participe prin virament sau să prezinte garanție bancară emisă de bănci licențiate în suma acontului;2.Să achite Taxa de participare; Termenul limită de prezentare a cererilor de participare, de achitare a acontului și taxei de participare este 26 mai 2022, ora 1600. Pasul licitației: - 5% din prețul de expunere; Taxa de participare: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei pentru fiecare lot în parte; Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din prețul de expunere (pentru instituțiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanție de la bănci, în mărimea prețului inițial de vânzare a bunului licitat).

Doritorii să participe la licitație sunt obligați să prezinte până la data de 26 mai 2022, ora 1600, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23 următoarele documente: cererea de participare la licitație (care se întocmește la bancă conform modelului); documentul de plată care confirmă depunerea acontului şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate; copiile actelor care certifică identitatea (certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al administratorului și reprezentantului); procura autentificată notarial, care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele și pe contul persoanei juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitației, actele de predare-primire, etc.; hotărârea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitația respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia; semnarea acordului de confidențialitate; declarația cu privire la proveniența mijloacelor financiare care se intenționează se le utilizeze pentru cumpărarea datoriei debitoare respective; declarația cu privire la afiliere cu debitor/debitor-gajist/fidejusor in cadrul datoriei debitoare respective.

Informație suplimentare referitoare la licitațiile anunțate poate fi obținută de pe site-ul băncii - www.ipb.md, sau pe adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 23. Informația de contact: tel: 022 253-855 / 373 67 218 089 / 373 69 068 275

Rechizitele bancare: Beneficiar: BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare, Banca Beneficiarului: Banca Națională a Moldovei, IBAN: MD85NB000000000035262801, Codul Băncii: NBMDMD2X, cod fiscal: 1002600015212

« A trece in compartiment

«  Inapoi la lista noutatilor
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK