Principala A scrie scrisoare

»

Stirea de la 06.05.2022LICITAŢII CURENTE

BC "Investprivatbank" SA în proces de lichidare anunţă despre organizarea licitaţiei cu strigare, care va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, 23. Bunurile expuse la licitaţie sunt:

  1. Bun imobil constituit din: Casa de locuit individuală (nr. cadastral: 6201111.012.01, suprafaţa la sol 115,0 m.p.);construcţie accesorie (nr. cadastral: 6201111.012.02, suprafaţa la sol 9,0 m.p.);construcţie accesorie (nr. cadastral: 6201111.012.03, suprafaţa la sol 15,6 m.p.);construcţie accesorie (nr. cadastral: 6201111.012.04, suprafaţa la sol 6,5 m.p.); teren aferent (nr. cadastral: 6201111.012 suprafaţa 0,097 ha), amplasat pe adresa: r-nul Ocniţa, or. Ocniţa, str. Ion Soltîs, 1/A. Licitaţia va avea loc la data de 27 mai 2022, ora 11:30. Preţul de pornire 376 100,00 MDL.

  2. Datoria debitoare a persoanei fizice, reăedinţa: mun. Chişinău scadent 09.05.2014, neasigurat, suma de bază constituie 5 328 261.47 lei (dobânzile aferente creditului constituie 282 473.57 lei). Licitaţia va avea loc la data de 27 mai 2022, ora 1230.Preţul de expunere este de 479 543.53 lei.

In calitate de participanţi sunt admise băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare, companii de leasing, persoane fizice ăi juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajiăti. Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:1.Să achite acontul lotului la care vrea să participe prin virament sau să prezinte garanţie bancară emisă de bănci licenţiate în suma acontului;2.Să achite Taxa de participare; Termenul limită de prezentare a cererilor de participare, de achitare a acontului ăi taxei de participare este 26 mai 2022, ora 1600. Pasul licitaţiei: - 5% din preţul de expunere; Taxa de participare: persoanele fizice - 200 lei, persoanele juridice - 300 lei pentru fiecare lot în parte; Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din preţul de expunere (pentru instituţiile de stat se acceptă ăi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vânzare a bunului licitat).

Doritorii să participe la licitaţie sunt obligaţi să prezinte până la data de 26 mai 2022, ora 1600, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23 următoarele documente: cererea de participare la licitaţie (care se întocmeăte la bancă conform modelului); documentul de plată care confirmă depunerea acontului ăi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate; copiile actelor care certifică identitatea (certificatul de înregistrare ăi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al administratorului ăi reprezentantului); procura autentificată notarial, care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele ăi pe contul persoanei juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, actele de predare-primire, etc.; hotărârea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare ăi împuternicirile acesteia; semnarea acordului de confidenţialitate; declaraţia cu privire la provenienţa mijloacelor financiare care se intenţionează se le utilizeze pentru cumpărarea datoriei debitoare respective; declaraţia cu privire la afiliere cu debitor/debitor-gajist/fidejusor in cadrul datoriei debitoare respective.

Informaţie suplimentare referitoare la licitaţiile anunţate poate fi obţinută de pe site-ul băncii - www.ipb.md, sau pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, 23. Informaţia de contact: tel: 022 253-855 / 373 67 218 089 / 373 69 068 275
Rechizitele băncii:
BC INVESTPRIVATBANK SA in proces de lichidare
MD85NB000000000035262801
c/f 1002600015212
Banca Nationala a Moldovei
NBMDMD2X

« A trece in compartiment

«  Inapoi la lista noutatilor
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK