Principala A scrie scrisoare

»

Stirea de la 29.04.2022Achizitii curente

BC „Investprivatbank” SA în proces de lichidare anunță desfășurarea pe data de 20 mai 2022, ora 11:30, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23, licitația „cu strigare” privind comercializarea datoriei debitoare și anume:

Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun. Chişinău scadent 04.03.2010, asigurat cu imobile locative în mun. Chișinău, sect. Buiucani, suma de bază constituie 5 249 999.98 lei (dobânzile aferente creditului constituie 2 955 789.42 lei). Prețul de expunere este de 4 725 000,00 lei.

In calitate de participanți sunt admise băncile comerciale, organizații de microfinanțare, companii de leasing, persoane fizice și juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajiști.

Pentru a participa la licitație participanții sunt obligați:

  1. Să achite acontul lotului prin virament sau să prezinte garanție bancară emisă de bănci licențiate în suma acontului;

  2. Să achite Taxa de participare;

  3. Termenul limită de prezentare a cererilor de participare, de achitare a acontului și taxei de participare este 19 mai 2022, ora 1600.

Pasul licitației: - 3% din prețul de expunere;

Taxa de participare: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei;

Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din prețul de expunere (pentru instituțiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanție de la bănci, în mărimea prețului inițial de vânzare a bunului licitat).

Doritorii să participe la licitație sunt obligați să prezinte până la data de 19 mai 2022 ora 16:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23 următoarele documente: cererea de participare la licitație (care se întocmește la bancă conform modelului); documentul de plată care confirmă depunerea acontului şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate; copiile actelor care certifică identitatea (certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al administratorului și reprezentantului); procura autentificată notarial, care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele și pe contul persoanei juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitației, actele de predare-primire, etc.; hotărârea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitația respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia; semnarea acordului de confidențialitate; declarația cu privire la proveniența mijloacelor financiare care se intenționează se le utilizeze pentru cumpărarea datoriei debitoare respective; declarația cu privire la afiliere cu debitor/debitor-gajist/fidejusor in cadrul datoriei debitoare respective.

Informație suplimentare referitoare la licitațiile anunțate poate fi obținută de pe site-ul băncii - www.ipb.md, sau pe adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 23. Informația de contact: tel: 022 253-855 / 373 67 218 089 / 373 69 068 275


« A trece in compartiment

«  Inapoi la lista noutatilor
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK