Principala A scrie scrisoare

»

Stirea de la 29.04.2022LICITAŢII CURENTE

BC "Investprivatbank" SA în proces de lichidare anunţă desfăşurarea pe data de 20 mai 2022, ora 11:30, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23, licitaţia "cu strigare" privind comercializarea datoriei debitoare ăi anume:

Creditul acordat persoanei fizice, reăedinţa: mun. Chişinău scadent 04.03.2010, asigurat cu imobile locative în mun. Chişinău, sect. Buiucani, suma de bază constituie 5 249 999.98 lei (dobânzile aferente creditului constituie 2 955 789.42 lei). Preţul de expunere este de 4 725 000,00 lei.

In calitate de participanţi sunt admise băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare, companii de leasing, persoane fizice ăi juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajiăti.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

  1. Să achite acontul lotului prin virament sau să prezinte garanţie bancară emisă de bănci licenţiate în suma acontului;

  2. Să achite Taxa de participare;

  3. Termenul limită de prezentare a cererilor de participare, de achitare a acontului ăi taxei de participare este 19 mai 2022, ora 1600.

Pasul licitaţiei: - 3% din preţul de expunere;

Taxa de participare : persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice - 500 lei;

Acontul , ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din preţul de expunere (pentru instituţiile de stat se acceptă ăi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vânzare a bunului licitat).

Doritorii să participe la licitaţie sunt obligaţi să prezinte până la data de 19 mai 2022 ora 16:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23 următoarele documente: cererea de participare la licitaţie (care se întocmeăte la bancă conform modelului); documentul de plată care confirmă depunerea acontului ăi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate; copiile actelor care certifică identitatea (certificatul de înregistrare ăi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al administratorului ăi reprezentantului); procura autentificată notarial, care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele ăi pe contul persoanei juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, actele de predare-primire, etc.; hotărârea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare ăi împuternicirile acesteia; semnarea acordului de confidenţialitate; declaraţia cu privire la provenienţa mijloacelor financiare care se intenţionează se le utilizeze pentru cumpărarea datoriei debitoare respective; declaraţia cu privire la afiliere cu debitor/debitor-gajist/fidejusor in cadrul datoriei debitoare respective.

Informaţie suplimentare referitoare la licitaţiile anunţate poate fi obţinută de pe site-ul băncii - www.ipb.md , sau pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, 23. Informaţia de contact: tel: 022 253-855 / 373 67 218 089 / 373 69 068 275


« A trece in compartiment

«  Inapoi la lista noutatilor
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK