Principala A scrie scrisoare

»

Stirea de la 27.11.2020BC Investprivatbank SA în proces de lichidare desfășoară pe data de 14 decembrie 2020, ora 11:30, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23, licitația cu strigare privind comercializarea următoarelor datorii debitoriale acordate de bancă persoanelor fizice și juridice: 1. Creditul acordat persoanei juridice (R) SC MVK INGINERIE SRL, reședința: mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 260, la valoare nominală de 308 660 006.20 lei, scadent 11.10.2010, asigurat cu terenuri pentru constructie, mun. Chisinau, or. Durlesti. Prețul de expunere este de 900 000 lei. 2. Creditul acordat persoanei juridice (R) IM TULPAREX SRL, reședința: mun. Chișinău, bd. Traian, 1/1, ap. (of.) 87, la valoare nominală de 149 838 343.66 lei, scadent 30.06.2010, uzina de fermentație a tutunului din Boldurești și linie de manipulare a tutunului din Logănești. Prețul de expunere este de 400 000 lei. 3. Creditul acordat persoanei juridice (R) SC VECLIN COM SRL, reședința: mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49, la valoare nominală de 149 595 759.23 lei, scadent 02.04.2011, neasigurat . Prețul de expunere este de 6 732 lei. 4. Creditul acordat persoanei juridice (R) SC BROCADEX SRL, reședința: mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Poştei, 53/1, la valoare nominală de 100 619 909.85 lei, scadent 13.08.2010, neasigurat . Prețul de expunere este de 4 528 lei. 5. Creditul acordat persoanei juridice (R) FCP TREAL SRL, reședința: mun. Chişinău, str. Eminescu Mihai, 4, ap. 2,3, la valoare nominală de 78 932 671.45 lei, scadent 02.10.2011, neasigurat . Prețul de expunere este de 3 552 lei. 6. Creditul acordat persoanei juridice (R)ICS HAZAR CONSTRUCT SRL, reședința: mun. Chișinău, str. Uzinilor, 2, of. 401, la valoare nominală de 78 900 835.52 lei, scadent 06.10.2010, neasigurat . Prețul de expunere este de 3 551 lei. 7. Creditul acordat persoanei juridice (R) SIMAX SRL, reședința: mun. Chișinău, șos. Hâncești, 60/1, of. 10, la valoare nominală de 70 083 941.28 lei, scadent 20.11.2009, neasigurat . Prețul de expunere este de 3 154 lei. 8. Creditul acordat persoanei juridice (R) AVIATUSPLUS SRL, reședința: mun. Chișinău, or. Ialoveni, str. Bălcescu N., 33, la valoare nominală de 59 001 724.28 lei, scadent 03.10.2010, neasigurat . Prețul de expunere este de 2 655 lei. 9. Creditul acordat persoanei juridice (R) SC CRASIGAL SRL, reședința: mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Dacia bd., 40/1, ap. 52, la valoare nominală de 45 472 364.08 lei, scadent 14.03.2010, neasigurat . Prețul de expunere este de 2 046 lei. 10. Creditul acordat persoanei juridice (R) SC BELAMCOMERT SRL, reședința: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 39, la valoare nominală de 8 200 000.00 lei, scadent 26.11.2009, neasigurat . Prețul de expunere este de 100 lei. 11. Creditul acordat persoanei juridice (R) SRL SEBOJUR, reședința: mun. Chişinău, Durleşti, str. Viilor, 14, la valoare nominală de 1 690 069.29 lei, scadent 23.09.2010, neasigurat . Prețul de expunere este de 3 042 lei. 12. Creditul acordat persoanei juridice (R) SRL LUXPRINT, reședința: mun. Chișinău, s. Ciorescu, str. Ciorescu, 1, la valoare nominală de 424 131.57 lei, scadent 25.09.2013, neasigurat . Prețul de expunere este de 9 543 lei. 13. Creditul acordat persoanei fizice, reședința:mun. Chișinău, la valoare nominală de 11 600 000.00 lei, scadent 02.04.2011, asigurat cu imobil locativ, mun. Chișinău, sect. Râșcani. Prețul de expunere este de 600 000 lei. 14. Creditul acordat persoanei fizice, reședința:mun. Chisinau la valoare nominală de 5 463 237.18 lei, scadent 19.02.2010, neasigurat . Prețul de expunere este de 24 585 lei. 15. Creditul acordat persoanei fizice, reședința:mun. Chișinău la valoare nominală de 5 328 261.47 lei, scadent 09.05.2014, neasigurat . Prețul de expunere este de 502 318 lei. 16. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun.Balti la valoare nominală de 4 422 449.89 lei, scadent 20.11.2013, neasigurat . Prețul de expunere este de 186 861 lei. 17. Creditul acordat persoanei fizice, reședința:mun. Chișinău la valoare nominală de 2 896 637.01 lei, scadent 15.02.2010, neasigurat . Prețul de expunere este de 284 424 lei. 18. Creditul acordat persoanei fizice, reședința:mun. Chișinău la valoare nominală de 2 538 714.00 lei, scadent 23.07.2014, neasigurat . Prețul de expunere este de 100 lei. 19. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun.Chisinau la valoare nominală de 1 800 000.00 lei, scadent 18.11.2010, neasigurat . Prețul de expunere este de 100 lei. 20. Creditul acordat persoanei fizice, reședința:r-nul Strășeni, com. Romanești la valoare nominală de 87 000.00 lei, scadent 23.01.2010, neasigurat . Prețul de expunere este de 100 lei. 21. Creditul acordat persoanei fizice, reședința:mun. Chisinau, s. Coloniţa la valoare nominală de 12 063.00 lei, scadent 29.10.2009, neasigurat . Prețul de expunere este de 100 lei. 22. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun. Chisinau la valoare nominală de 3 070.25 lei, scadent 04.10.2009, neasigurat . Prețul de expunere este de 100 lei. 23. Creditul acordat persoanei fizice, reședința:mun. Chișinău la valoare nominală de 2 291 847.23 lei, scadent 10.09.2009, neasigurat. Prețul de expunere este de 41 253 lei. 24. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun. Chișinău, la valoare nominală de 352 270.22 lei, scadent 17.04.2010, asigurat cu casă de locuit individuală cu teren aferent în s. Ghidighici. Prețul de expunere este de 240 000 lei. In calitate de participanți sunt admise băncile comerciale, organizații de microfinanțare, companii de leasing, persoane fizice și juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajiști. Pasul licitației: în cazul în care prețul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei - 3%; mai mare de 5 mil lei - 2%. Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din prețul de expunere (pentru instituțiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanție de la bănci, în mărimea prețului inițial de vânzare a bunului licitat). Pentru a participa la licitație participanții sunt obligați: 1. Să achite acontul lotului prin virament sau să prezinte garanție bancară emisă de bănci licențiate în suma acontului; 2. Să achite Taxa de participare pentru loturile cu valoarea de expunere de până la 1 mil. lei: persoanele fizice 200 lei, persoanele juridice 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoanele fizice 300 lei, persoanele juridice 500 lei. Termenul limită de prezentare a cererilor de participare, de achitare a acontului și taxei de participare este 11 decembrie 2020, ora 1600. 3. Să prezinte până la data de 11 decembrie 2020 ora 1600, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23 următoarele documente: cererea de participare la licitație (care se întocmește la bancă conform modelului); documentul de plată care confirmă depunerea acontului şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate; copiile actelor care certifică identitatea (certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al administratorului și reprezentantului); procura autentificată notarial, care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele și pe contul persoanei juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitației, actele de predare-primire, etc. - hotărârea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitația respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia; - declarația cu privire la proveniența mijloacelor financiare care se intenționează se le utilizeze pentru cumpărarea datoriei debitoare respective; - declarația cu privire la afiliere cu debitor/debitor-gajist/fidejusor in cadrul datoriei debitoare respective. Pentru a asigura accesul la informația ce constituie secret bancar, cumpărătorii potențiali urmează se semneze până la data de 11 decembrie 2020 ora 1500 Acordul de confidențialitate și să prezinte documentele confirmative privind suficiența mijloacelor bănești pentru cumpărarea datoriei debitoare respective. Analiza dosarelor creditare poate fi efectuată până 11 decembrie 2020, ora 1600. Informație suplimentare referitoare la licitațiile anunțate poate fi obținută de pe site-ul băncii - www.ipb.md, sau pe adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 23. Informația de contact: tel: 022 225-586 / 373 67 218 089.

«  Inapoi la lista noutatilor
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK