Principala A scrie scrisoare

»

Stirea de la 23.10.2020BC Investprivatbank SA în proces de lichidare desfășoară pe data de 09 noiembrie 2020, ora 11:30, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23, licitația cu strigare privind comercializarea următoarelor datorii debitoriale acordate de bancă persoanelor fizice și juridice: 1. Creditul acordat persoanei juridice (R) SC MVK INGINERIE SRL, reședința: mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 260, la valoare nominală de 308 660 006.20 lei, scadent 10/11/10, asigurat cu terenuri pentru constructie, mun. Chisinau, or. Durlesti. Prețul de expunere este de 1 388 970 lei. 2. Creditul acordat persoanei juridice (R) SC VECLIN COM SRL, reședința: mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49, la valoare nominală de 149 595 759.23 lei, scadent 04/02/11, neasigurat . Prețul de expunere este de 13 464 lei. 3. Creditul acordat persoanei juridice (R) SC BROCADEX SRL, reședința: mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Poştei, 53/1, la valoare nominală de 100 619 909.85 lei, scadent 13/08/10, neasigurat . Prețul de expunere este de 9 056 lei. 4. Creditul acordat persoanei juridice (R) FCP TREAL SRL, reședința: mun. Chişinău, str. Eminescu Mihai, 4, ap. 2,3, la valoare nominală de 78 932 671.45 lei, scadent 10/02/11, neasigurat . Prețul de expunere este de 7 104 lei. 5. Creditul acordat persoanei juridice (R)ICS HAZAR CONSTRUCT SRL, reședința: mun. Chișinău, str. Uzinilor, 2, of. 401, la valoare nominală de 78 900 835.52 lei, scadent 10/06/10, neasigurat . Prețul de expunere este de 7 101 lei. 6. Creditul acordat persoanei juridice (R) SIMAX SRL, reședința: mun. Chișinău, șos. Hâncești, 60/1, of. 10, la valoare nominală de 70 083 941.28 lei, scadent 20/11/09, neasigurat . Prețul de expunere este de 6 308 lei. 7. Creditul acordat persoanei juridice (R) AVIATUSPLUS SRL, reședința: mun. Chișinău, or. Ialoveni, str. Bălcescu N., 33, la valoare nominală de 59 001 724.28 lei, scadent 10/03/10, neasigurat . Prețul de expunere este de 5 310 lei. 8. Creditul acordat persoanei juridice (R) SC CRASIGAL SRL, reședința: mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Dacia bd., 40/1, ap. 52, la valoare nominală de 45 472 364.08 lei, scadent 14/03/10, neasigurat . Prețul de expunere este de 4 093 lei. 9. Creditul acordat persoanei juridice (R) SRL SERALEC PTP, reședința: r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Concilierii Naţionale, 10A, la valoare nominală de 32 049 078.35 lei, scadent 19/12/10, neasigurat . Prețul de expunere este de 2 884 lei. 10. Creditul acordat persoanei juridice (R) SC PRIMAUTOSPORT SRL, reședința: mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 3/1, la valoare nominală de 28 559 573.00 lei, scadent 06/02/10, neasigurat . Prețul de expunere este de 2 570 lei. 11. Creditul acordat persoanei juridice (R) SC EURONEON SRL, reședința: mun. Chișinău, str. Independenței, 54, ap. 22, la valoare nominală de 25 986 388.17 lei, scadent 06/02/10, neasigurat . Prețul de expunere este de 2 339 lei. 12. Creditul acordat persoanei juridice (R) ICS CIN CIN CONSTRUCTION SRL, reședința: mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 5/A, la valoare nominală de 22 263 424.95 lei, scadent 21/05/10, neasigurat . Prețul de expunere este de 2 004 lei. 13. Creditul acordat persoanei juridice (R) ICS KIMANAVA BUSINESS GENERATION SRL, reședința: mun. Chişinău, str. Alecsandri Vasile, 113, ap. 7, la valoare nominală de 22 192 658.51 lei, scadent 21/01/11, neasigurat . Prețul de expunere este de 1 997 lei. 14. Creditul acordat persoanei juridice (R) IM EUROSCAN CONSTRUCTION SRL, reședința: mun. Chișinău, str. Doina, 104/2, ap. (of.) 25, la valoare nominală de 13 510 438.00 lei, scadent 22/03/09, asigurat cu teren pentru construcții, com. Gratiești. Prețul de expunere este de 91 195 lei. 15. Creditul acordat persoanei juridice (R) SC BELAMCOMERT SRL, reședința: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 39, la valoare nominală de 8 200 000.00 lei, scadent 26/11/09, neasigurat . Prețul de expunere este de 738 lei. 16. Creditul acordat persoanei juridice (R) IM FAME CV CONSTRUCTION SRL, reședința: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 6/2, la valoare nominală de 2 331 770.92 lei, scadent 25/01/10, asigurat cu Construcție comercială cu teren aferent, r-nul Leova, or. Leova. Prețul de expunere este de 300 000 lei. 17. Creditul acordat persoanei juridice (R) SRL FOTO RAPID, reședința: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 7, of. 311, la valoare nominală de 1 903 229.97 lei, scadent 14/12/09, neasigurat . Prețul de expunere este de 398 lei. 18. Creditul acordat persoanei juridice (R) IM PICADOR GRUP SRL, reședința: mun. Chișinău, str. Tighina, 12, la valoare nominală de 1 287 246.87 lei, scadent 31/12/10, asigurat cu imobil locativ în mun. Chișinău, sect. Buiucani, lot pomicol în r-nul Criuleni, s. Rîșcova și complex agroindustrial în r-nul Criuleni, s. Ișnovăț. Prețul de expunere este de 72 408 lei. 19. Creditul acordat persoanei juridice (R) SC SAMER PREST SRL, reședința: mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap. (of.) 7, la valoare nominală de 811 889.43 lei, scadent 08/04/10, asigurat cu Utilaj - monitoare și utilaj de rețea. Prețul de expunere este de 1 096 lei. 20. Creditul acordat persoanei juridice (R) SRL LUXPRINT, reședința: mun. Chișinău, s. Ciorescu, str. Ciorescu, 1, la valoare nominală de 424 131.57 lei, scadent 25/09/13, neasigurat . Prețul de expunere este de 9543 lei. 21. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: or. Căușeni, la valoare nominală de 13 764 815.45 lei, scadent 15/02/15, asigurat cu bun imobil nelocativ: construcție comercială și teren aferent în or. Căușeni. Prețul de expunere este de 154 854 lei. 22. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun. Chișinău, la valoare nominală de 13 310 588.16 lei, scadent 25/12/10, neasigurat . Prețul de expunere este de 17 969 lei. 23. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun. Chișinău, la valoare nominală de 11 600 000.00 lei, scadent 04/02/11, asigurat cu imobil locativ, mun. Chișinău, sect. Râșcani. Prețul de expunere este de 700 000 lei. 24. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun. Chisinau, la valoare nominală de 9 711 765.25 lei, scadent 14/11/09, neasigurat . Prețul de expunere este de 4 370 lei. 25. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun. Chișinău, la valoare nominală de 8 231 202.25 lei, scadent 26/02/13, asigurat cu bun imobil locativ amplasat în mun., Chișinău, sect. Botanica; teren cu modul de folosință gradină amplasat în mun. Chișinău, s. Ghidighici; valori mobiliare ale emitentului SA Fabrica de Conserve Coșnița. Prețul de expunere este de 320 000 lei. 26. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun. Chişinău, la valoare nominală de 5 249 999.98 lei, scadent 03/04/10, asigurat cu imobile locative în mun. Chișinău, sect. Buiucani. Prețul de expunere este de 900 000 lei. 27. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun. Chișinău, la valoare nominală de 2 538 714.00 lei, scadent 23/07/14, neasigurat . Prețul de expunere este de 228 lei. 28. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun.Chisinau, la valoare nominală de 1 800 000.00 lei, scadent 18/11/10, neasigurat . Prețul de expunere este de 162 lei. 29. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, la valoare nominală de 1 246 475.75 lei, scadent 17/10/10, neasigurat . Prețul de expunere este de 112 lei. 30. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: r-nul Strășeni, com. Romanești, la valoare nominală de 87 000.00 lei, scadent 23/01/10, neasigurat . Prețul de expunere este de 100 lei. 31. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun. Chișinău, la valoare nominală de 2 291 847.23 lei, scadent 09/10/09, neasigurat . Prețul de expunere este de 412 532.50 lei. 32. Creditul acordat persoanei fizice, reședința: mun. Chișinău, s. Ghidighici, la valoare nominală de 352 270.22 lei, scadent 17/04/10, asigurat cu casă de locuit individuală cu teren aferent în s. Ghidighici. Prețul de expunere este de 150 000 lei. In calitate de participanți sunt admise băncile comerciale, organizații de microfinanțare, companii de leasing, persoane fizice și juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajiști. Pasul licitației: în cazul în care prețul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei - 3%; mai mare de 5 mil lei - 2%. Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din prețul de expunere (pentru instituțiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanție de la bănci, în mărimea prețului inițial de vânzare a bunului licitat). Pentru a participa la licitație participanții sunt obligați: 1. Să achite acontul lotului prin virament sau să prezinte garanție bancară emisă de bănci licențiate în suma acontului; 2. Să achite Taxa de participare pentru loturile cu valoarea de expunere de până la 1 mil. lei: persoanele fizice 200 lei, persoanele juridice 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoanele fizice 300 lei, persoanele juridice 500 lei. Termenul limită de prezentare a cererilor de participare, de achitare a acontului și taxei de participare este 06 noiembrie 2020, ora 1600. 3. Să prezinte până la data de 06 noiembrie 2020 ora 1600, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23 următoarele documente: cererea de participare la licitație (care se întocmește la bancă conform modelului); documentul de plată care confirmă depunerea acontului şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate; copiile actelor care certifică identitatea (certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al administratorului și reprezentantului); procura autentificată notarial, care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele și pe contul persoanei juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitației, actele de predare-primire, etc. - hotărârea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitația respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia; - declarația cu privire la proveniența mijloacelor financiare care se intenționează se le utilizeze pentru cumpărarea datoriei debitoare respective; - declarația cu privire la afiliere cu debitor/debitor-gajist/fidejusor in cadrul datoriei debitoare respective. Pentru a asigura accesul la informația ce constituie secret bancar, cumpărătorii potențiali urmează se semneze până la data de 06 noiembrie 2020 ora 1500 Acordul de confidențialitate și să prezinte documentele confirmative privind suficiența mijloacelor bănești pentru cumpărarea datoriei debitoare respective. Analiza dosarelor creditare poate fi efectuată până 06 noiembrie 2020, ora 1600. Informație suplimentare referitoare la licitațiile anunțate poate fi obținută de pe site-ul băncii - www.ipb.md, sau pe adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 23. Informația de contact: tel: 022 225-586 / 373 67 218 089.

«  Inapoi la lista noutatilor
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK