�� ������� �������� �������� ������
» » »

Comunicatul Informativ privind petrecerea licitaţiei cu strigareComunicatul Informativ privind petrecerea licitaţiei cu strigare
Data, locul, ora desfăşurării Licitaţiei: 15 noiembrie 2016, str. Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni, 45, mun. Chişinău, R. Moldova, ora 15:00.
Descrierea obiectului expus la Licitaţie: 

Utilaj foto: aparate pentrtu developare automată a pelicolelor foto model QSS3-501; Echipament pentru developarea automată a pelicolelor foto în role sau pentru expunerea automată a pelicolelor developate pe role de hârtie foto, model Gretac Lab 740 plus; Aparate şi dispozitive pentru laboratoarele fotografice (imprimarea fotografiilor de pe role de hârtie) model HLCD;
  • Preţul de pornire este de 196 830, MDL;
  • Pasul licitării � 5% din preţul de pornire;
  • Acontul � 19 683,00 MDL;
  • Taxa de participare � 100,00 MDL.
Termenul limită de prezentare a cererilor de participare, achitării acontului şi taxei de participare - 14.11.2016, ora 16:00
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK