Principala A scrie scrisoare

» » » »

Bilantul contabil la 30 septembrie 2007ACTIVE X
Mijloace banesti in numerar 36 989 205
Mijloace banesti datorate de banci 219 724 888
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei 34 294 318
Mijloace plasate overnight 19 033 405
Hartii de valoare
Hartii de valoare cumparate pentru vanzare 4 454 195
Hartii de valoare investitionale 1 900 500
Total hartii de valoare 6 354 695
Credite si cerinte privind leasingul financiar X
Credite 547 389 645
Cerinte privind leasingul financiar 0
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite 13 072 766
Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net 534 316 879
Mijloace fixe, net 23 910 833
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita 28 509 717
Alta avere imobila 0
Alte active 26 892 724
Total active 930 026 664
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR X
OBLIGATIUNI X
Depozite fara dobanda X
Mijloace banesti datorate bancilor 633 914
Depozite ale persoanelor fizice 18 234 345
Depozite ale persoanelor juridice 9 958 792
Total depozite fara dobanda 28 827 051
Depozite cu dobanda X
Mijloace banesti datorate bancilor 97 722 600
Depozite ale persoanelor fizice 388 534 083
Depozite ale persoanelor juridice 198 125 239
Total depozite cu dobanda 684 381 922
Total depozite 713 208 973
Hartii de valoare vandute cu rascumparare ulterioara 0
Imprumuturi overnight 15 000 000
Alte imprumuturi 36 376 875
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita 9 550 804
Alte obligatiuni 45 329 833
Datorii subordonate 0
Total obligatiuni 819 466 485
Capital actionar X
Actiuni X
Actiuni ordinare plasate 87 600 000
Actiuni preferentiale plasate 2 400 000
Minus: Actiuni de tezaur 0
Total actiuni in circulatie 90 000 000
Surplus de capital 0
Capital de rezerva 2 029 051
Rezerve privind reevaluarea activelor 2 817 909
Alte rezerve 0
Profit nedistribuit 15 713 219
Total capitalul actionar 110 560 179
Total obligatiuni si capital actionar 930 026 664
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK