Principala A scrie scrisoare

» » » »

Bilantul contabil la 30 iunie 2007ACTIVE X
Mijloace banesti in numerar 23 677 034
Mijloace banesti datorate de banci 201 175 334
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei 50 773 420
Mijloace plasate overnight 14 040 385
Hartii de valoare
Hartii de valoare cumparate pentru vanzare 2 473 304
Hartii de valoare investitionale 5 931 493
Total hartii de valoare 8 404 797
Credite si cerinte privind leasingul financiar X
Credite 482 461 790
Cerinte privind leasingul financiar 0
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite 10 095 194
Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net 472 366 596
Mijloace fixe, net 22 085 877
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita 16 641 261
Alta avere imobila 0
Alte active 15 926 408
Total active 825 091 112
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR X
OBLIGATIUNI X
Depozite fara dobanda X
Mijloace banesti datorate bancilor 1 215 692
Depozite ale persoanelor fizice 3 352 125
Depozite ale persoanelor juridice 25 286 420
Total depozite fara dobanda 29 854 237
Depozite cu dobanda X
Mijloace banesti datorate bancilor 105 718 600
Depozite ale persoanelor fizice 348 988 026
Depozite ale persoanelor juridice 156 794 168
Total depozite cu dobanda 611 500 794
Total depozite 641 355 031
Hartii de valoare vandute cu rascumparare ulterioara 0
Imprumuturi overnight 15 000 000
Alte imprumuturi 33 067 650
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita 7 596 334
Alte obligatiuni 14 273 542
Datorii subordonate 0
Total obligatiuni 711 292 557
Capital actionar X
Actiuni X
Actiuni ordinare plasate 87 600 000
Actiuni preferentiale plasate 2 400 000
Minus: Actiuni de tezaur 0
Total actiuni in circulatie 90 000 000
Surplus de capital 0
Capital de rezerva 2 029 051
Rezerve privind reevaluarea activelor 2 817 909
Alte rezerve 0
Profit nedistribuit 18 951 595
Total capitalul actionar 113 798 555
Total obligatiuni si capital actionar 825 091 112
 

© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK