»

13.02.2018Executorul judecătoresc Caţer Victor, anunţă că la data de 13.03.2018, ora 16.00 în incinta biroului amplasat pe str. Tudor Vladimirescu 8/1, etajul 2, va avea loc licitatia publică repetată cu strigare, la care va fi vîndut bunul imobil ce aparţine Dombrovschi Igor Boris a.n. 30.03.1971 și Dombrovschi Liliana Constantin, a.n. 02.05.1975 şi anume: bunul imobil nr.cadastral 0100521.108.01.002, cu suprafaţa 74,1 m.p., situat în mun.Chişinău sec.Buiucani, str. Sciusev 102, ap.2, la suma de 717 259,50 Iei. Pentru participarea la licitaţie se admit persoanele care au depus acont de 5% din costul bunului expus la licitaţie şi taxa de participare în mărime de 60 lei (3u.c) la contul IBAN: MD62ML000000000225143681, MOLDMD2X336 BC MOLDINCONBANK" SA, filiala "KIEV", c/f 43262018. Doritorii de a participa la prezintă următoarele acte: 1.cerere de participare la licitaţie; 2.copia de pe documentul de plată care confirmă depunerea acont-ului bancar şi a taxei de participare indicat în anunţ; 3.procură (după caz) pentru dreptul de a participa la licitaţie. Primirea cererilor se încheie cu o zi înainte (12.03.2018) din data licitaţiei. Telefon de contact (022)438534.

«    
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK