»

24.11.2017Prin prezenta, Vă informăm că pentru data de 04.12.2017 ora 10.00, este numită organizarea unei licitații publice de vînzare a bunurilor ce aparţine cu drept de proprietate Atanasov Angela şi a casei de locuit anume: 1) semiremorcă Model XBS 573, n/î C AJ 441, a/f 1974, la preţul de start de 14000 lei , deteriorată 2) semiremorcă Model MOL K85F, n/î C AV 023, a/f 1986 la preţul de start de 52500 lei; 3) autocamion Model IVECO M I VRLO2B38, n/î C LB 907, a/f 1997 la preţul de start 55000 lei; 4) autocamion Model MERCEDES A1835LSN3, n/î C MF 826, a/f 1997 la preţul de start de 31900 lei; 5) automobil Mercedes model 250D n/î CIH 704, la preţul de start de 7100 lei; 6) Casă de locuit individuală din m.Chişinău or.Codru str-la Sitarului,13 cu suprafaţa de 117,8 m.p, cu terenul aferent de 0.0627 ha la preţul de start de 927800 lei. Licitaţia va avea loc la adresa mun.Chişinău str. Kiev 3A et.I în incinta biroului executorului judecătoresc. Astfel, Vă informăm despre posibilitatea de a vinde bunurile expuse spre vinzare, cu cel puţin 5 zile inaintea desfăşurării licitaţiei, la un preţ nu mai mic decît valoarea medie stabilită în raportul de evaluare , cu condiţia virării sau vărsării sumelor, obţinute din vînzare, nemijlocit la contul executorului judecătoresc Talmaci Roman, BC "Energbank"SA, Jil. Rişcani ENERGMD22407, c/f 43213017, cont special: MD63EN00000000223201 1407 , conform art.125 alin.5 Cod de Executare RM.

«    
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK